ČLÁNKY SOUTĚŽE
Kontakty (tým) Reklama Pro média

Rozhovor s Shamrockem z Eurodance projektu T-Spoon! 1. ledna 2021   (15:16)o jeho životě, jak se stal ze zpěváka podnikatel v oblasti fitness a výživy.

Shalamon Baskin - T-Spoon
Rozhovor s Shamrockem z Eurodance projektu T-Spoon!

T-Spoon je holandský projekt Eurodance, který v roce 1991 založil rapper Shalamon Baskin (aka Shamrock) a spoluzakladatel Remy de Groot (aka Prince Peration).

Shalamon Baskin narozený v San Diegu v Kalifornii alias Shamrock alias Graduado v belgickém Mundo Capoeira, který nám prozradil, že už nepracuje s deskami Alpha Omega, hudbou Light Warrior nebo s TTOO. T-Spoon Reloaded. Je to skladatel, spisovatel, bojovník, rapper, zpěvák ;-) tanečník.

Shamrock říká: „Původ názvu T-Spoon pochází z televizního seriálu, který jsme Remy a já sledovali a to byli Jezdci Pony Express.“

V roce 1995 se ke skupině přidala zpěvačka Linda Estelle, která změnila směr kapely na tehdy populární šťastný hardcore žánr. V roce 1997 se proslavili letní písní „Sex on the Beach“, která se stala hitem v Nizozemsku, Belgii, Německu, Irsku, Skandinávii a Velké Británii. Píseň byla poprvé vydána v Irsku po jejím úspěchu v Evropě. Tam se stala jedním z největších hitů roku a vyvrcholila u čísla 3 v irských hitparádách. Takový byl úspěch v Irsku, že píseň byla vydána ve Velké Británii na konci léta a dosáhla čísla 2 v britských hitparádách. - zdroj: Wikipedia

Jedinou T-Spoon skupinou nyní jsou Linda a Shamrock.
 

T-Spoon

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ
A měli jsme příležitost udělat rozhovor se Shamrockem. Takže s chutí do toho! 

Dobrý den, pane Shamrocku!
 
Než začneme, ráda bych Vám velmi poděkovala za to, že jsem s Vámi mohla udělat tento rozhovor díky oslovení na sociální síti.

Na začátku se vás musím zeptat, co vás vedlo k tomu, abyste se prosadili v oblasti Eurodance?

Hmmm, dobrá otázka. Když jsem začínal, neměl jsem žádné úmysly ani směr, pokud jde o to, jakou hudbu jsem chtěl dělat. Takhle zničehonic /najednou/ rychle začala moje kariéra.  Přijel jsem do Belgie jako součást USAF a byl jsem pozván na koncert Salt N 'Peppa v belgickém Hasseltu. Té noci jsme potkali několik belgických dívek a během show jsem řekl dvěma dívkám, že to vypadá snadno. Řekli mi, že mají kamaráda, který je DJ. Následujícího dne jsem zavolal Krištofovi Michielsovi, domluvil schůzku, abych se setkal a promluvil si o tom všem. V té době mě také navštívil můj bratranec Chako. Takže jsme spolu potkali Krištofa a on požádal přítele jménem Peter Luts (Lasgo), aby se připojil ke schůzce. Rozhodli jsme se  tam vytvořit skupinu. Říkalo se tomu The Typical 2 EmCees. Nebyli jsme typičtí :-) Udělali jsme několik koncertů a v jednu chvíli mě oslovili producenti HiTek3, abych udělal jejich první album. HiTek3 byli "dítětem" Technotronicu. To byl můj začátek.
 

A měli jsme příležitost udělat rozhovor …
Jak jste se vlastně dostali ze San Diega do města, ve kterém nyní žijete?

Jak jsem zmínil v předchozí odpovědi, do Belgie jsem přišel jako součást USAF.

Už jsme Vás dlouho neviděli ani neslyšeli. Můžete nám prosím říci, co jste vlastně vytvořili v posledních letech, pokud to není tajemství?
 
Shamrock: „Moje poslední představení T-Spoon bylo 6. března 2020. Moje další bude televizní představení 12. prosince 2020. Toto je nejdelší přestávka v představeních, jakou jsem měl od začátku mé kariéry v roce 1989. Nemám žádné obavy, ale vždy je lepší mít nějaké živé vystoupení před televizními. Můj život není jen moje fitness a výživa, i když v poslední době to zachránilo dny a noci. "

Poslední roky vystupuji hodně na koncertech T-Spoon, ale hlavně v Nizozemsku, protože Linda nechce příliš cestovat mimo Nizozemsko. Také jsem dělal koncerty s Absolomem a Astrolinem. Kromě toho jsem psal pro jiné umělce / akty. Kara Electric Boy“ byl jedním z hitů, které jsem před časem napsal, a „Is You Gonna Be My Girl“ od Isaaca Elliota. Ale měl jsem spoustu malých verzí s DeeDee, Light Warrior, DJ Licious, Monty Wells, Todaklop, Ben Heights a dalšími. Také jsem napsal 3 knihy a vydal dvě z nich.

Když posloucháte hudbu, vnímáte ji jako posluchač nebo jako skladatel?

Pro potěšení poslouchám hudbu jiných lidí. Pokud se mi to nelíbí, vypnu to.


Co rád posloucháte, ať už doma nebo na cestách?

Když řídím, poslouchám Prince, MJ, Janet Jackson, Nirvanu, Fleetwood Mac, Bjork, Bowieho a další legendy hudby. Pokud jejich hudba má energii - něco, co cítím - užívám si to.

Jakou skladbu, písničku, album jste si naposledy zpíval či pouštěl?

Poslední album, které jsem si pouštěl bylo z roku 1999 od Prince - The Revolution.

Můžete nám říci více o tom, na čem právě pracujete?

V tuto chvíli pracuji na novém vydání Ben Heights s názvem „Somewhere In The Winter“. Vyjde na začátku ledna. Brzy poté přijde nový Monty Wells a začátkem roku 2021 budou vydány také první Vodopády. Všechny budou součástí nového labelu, který založím společně s Benem Heightsem a Monty Wellsem.

Z Vašeho profilu na sociální síti vím, že jste dělal bojové umění Capoeiru.
Kolik hodin jste denně trénoval, abyste s tím mohl někde vystoupit?
 
Capoeira je brazilské bojové umění, které má kořeny v angolské Africe. Jsem učitel a lekce sám dělám už 12 let.

Jak jste se vlastně dostal od zpěváka k podnikání v rámci fitness a výživy?

Poté, co jsem šel se svou manželkou na jednu z velkých akcí naší společnosti, stal jsem se trenérem fitness a výživy. Moje žena vlastně podnikala rok, než jsem se k ní přidal. Neměl jsem tušení, co dělá. Chodil jsem s ní jen na večírky a večeře. Když jsem dorazil na speciální víkendový trénink, byl jsem unavený, protože noc předtím jsem udělal 3 life show T-Spoon. Někdo mi dal první ochutnávku produktů a já jsem měl okamžitou energii. Takže jsem se rozhodl zůstat a připojit se k tréninku, místo abych šel spát do hotelu. Byl jsem ohromen tím, jak vůdcové mluvili. Mluvili o tom, jak mluvit o svém životě -o tom, jak žít svůj život. Byl jsem tam poté, co jsem pomohl svým prvním dvěma zákazníkům zhubnout po 20 kilogramech. To, co dělám s Fitness a výživou, může doslova zachránit životy lidí. Miluji to.

Jak moc Vás nemožnost vystupovat (vše kvůli Covid-19) ovlivnila v běžném životě?

Zpočátku to bylo divné, ale okamžitě jsme přesunuli všechny naše služby výživy a fitness online. To tedy nebylo ovlivněno. Ve skutečnosti se naše podnikání během přerušení provozu rozrostlo. Nebyl jsem schopen vystupovat,protože to bylo a je obtížné. Nemůžu se dočkat, až znovu dokážeme otřásat pódiemi. Ale upřímně se nyní zaměřuji na mé další podniky.
 

Jaké jsou vaše cíle / plány do budoucna?

Mým okamžitým plánem je rozšířit moje podnikání v oblasti fitness a výživy. V příštím roce chci jít minimálně o 2 úrovně. Kromě toho zavádíme a rozšiřujeme naši novou značku.

Plánujete udělat comeback skupiny T-Spoon?

Pokud jde o T-Spoon, zaměřujeme se na hity z 90. let.


Ještě pár slov na konec, pro vaše fanoušky v Čechách.
 
Rád bych znovu navštívil Českou republiku, abychom tam mohli vystoupit. V 90. letech jsme ji každý rok navštívili několikrát a vždy jsme se skvěle bavili. Nemůžu se dočkat, až se vrátím. Do té doby mohou lidé sledovat, co dělám na mém FaceBooku a Instagramu. A pokud chcete něco udělat se svou úrovní fitness - jsem váš muž! :-)

Jaké jsou vaše cíle / plány do …
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interview with Shamrock from Eurodance T-Spoon!
 
T-Spoon is a Dutch Eurodance project founded in 1991 by rapper Shalamon Baskin (aka Shamrock) and co-founder Remy de Groot (aka Prince Peration).
 
Shalamon Baskin born in San Diego California aka Shamrock aka Graduado at Mundo Capoeira, Belgium..  I'm no longer working with Alpha Omega records, Light Warrior music or with TTOO. T-Spoon Reloaded, Songwriter, Writer, fighter, Rapper, Singer;-) Dancer.
 
The T-Spoon name origin comes from a television series Remy and I used to watch about the Pony Express riders.\" 
 
In 1995, singer Linda Estelle joined the group, which changed the band's direction into the then-popular happy hardcore-genre. In 1997, they became famous with the summer hit "Sex on the Beach", which made the charts in The Netherlands as well as BelgiumGermanyIrelandScandinavia and the United Kingdom. The song was first released in Ireland following its success in Europe. There it became one of the biggest hits of the year, peaking at number 3 in the Irish charts. Such was the success in Ireland that the song was released in the United Kingdom at the end of the summer and reached number 2 in the UK charts. - source: Wikipedia
 
 
The only T-Spoon now is Linda and Shamrock.
 
 
And we were lucky to have an interview with Shamrock. So with gusto!
 
Hello, Mr. Shamrock!
 
Before we begin, I would like to thank you very much for allowing me to have this interview with you thanks to being addressed on the social network.
 
At the outset, I have to ask you, what led you to establish yourself in the field of Eurodance?
 
Hmmm, good question. When I started out I had no intentions or direction as far as what kind of music I wanted to do. I sort of fell into a career. I arrived in Belgium as a part of the USAF and was invited to go to a Salt N' Peppa concert in Hasselt, Belgium. We met a few Belgian girls that night and during the show, I said to two of the girls, that looks easy - I could do that. They said really? We have a friend who is a DJ. The next day I gave Kristof Michiels a call, made an appointment to meet and talk about doing something. My Cousin Chako was also visiting me at the time. So we met Kristof and he had ask a friend named Peter Luts(Lasgo) to join the meeting. We decided to form a group then and there. It was called The Typical 2 EmCees. We were not typical :-) We did a few shows and at one point I was approached by the producers of HiTek3 to do their first album. HiTek3 was a child of Technotronic. That was my start.
 
 
How did you actually get from San Diego to the city you live in now?
 
As I mentioned in the previous answer, I came to Belgium as a part of the USAF.
 
You haven't seen or heard for a long time. Could you please tell us what you have actually created in recent years, if it is not a secret?
 
Shamrock:" My last T-Spoon performance was 6 March 2020. My next one will be a television performance on 12 Dec 2020. This is the longest break in performances I've had since my career started in 1989. I'm not worried about bringing the energy needed to pull it off, but it's always better to have some live shows on the run-up to televised ones. My life is not only My Fitness and Nutrition business, although lately it has saved the Days and Nights." 

The last years I've been performing a lot of T-Spoon shows, but mainly in The Netherlands, as Linda does not want to travel too much outside of The Netherlands. I've also done shows with Absolom and Astroline. Aside from that I've been writing for other Artists/Acts. Kara "Electric Boy" was one of the hits I wrote awhile back and "Are You Gonna Be My Girl" by Isaac Elliot. But I've had lots of small releases with DeeDee, Light Warrior, DJ Licious, Monty Wells, Todaklop, Ben Heights and more. I've also written 3 books and released 2 of them. 
 
 
When you listen to music, do you perceive it as a listener or as a composer?
 
I listen to other peoples music for pleasure. If I don't like it, I turn it off. 
 
 
What do you like to listen to, whether at home or on the go?
 
When I'm driving I listen to Prince, MJ, Janet Jackson, Nirvana, Fleetwood Mac, Bjork, Bowie and other bonafied legends of music. If their music has energy - something I can feel - I rock it.
 
What song, song, album did you sing or play last time?
 
The last album I played was 1999 by Prince and The Revolution
 
 
Can you tell us more about what you are working on right now?
 
At the moment I'm working on a new Ben Heights release titled "Somewhere In The Winter". It will be released at the beginning of January. A new Monty Wells will come soon after and the first Waterfalls will also be released at the beginning of 2021. These will all be part of the new label I'm setting up with Ben Heights and Monty Wells.
 
 
I know from your social media profile that you did the martial art of Capoeira. How many hours did you train a day to perform somewhere?         
 
Capoeira is a Brasilian Martial Art, which has its roots in Angola Africa. I am a teacher and have been taking lessons myself for 12 years now.
 
 
How did you actually get from a singer to a fitness and nutrition business?
 
I became a Fitness and Nutrition coach after going with My wife to one of Our company's big events. My wife was actually doing the business for a year before I joined her. I had no idea what she was doing. I only went to parties and dinners with her. When I arrived at the special weekend training, I was tired, because the night before I did 3 T-Spoon shows. Someone gave me my first taste of the products and I had instant energy. So I decided to stay and join the training, instead of heading to the hotel to sleep. I was blown away by how the leaders were talking. They were talking how I have been talking my whole life - how I've lived my life. I was in for life after helping my first two customers lose 20 kilos each.  What I do with Fitness and Nutrition can literally save peoples lives. I love it.
 
How much did your inability to perform (all because of Covid-19) affect you in everyday life?
 
It was weird at first, but we immediately moved all of our Nutrition and Fitness services online. So that was not affected. In fact our business has grown during the lockdowns. Not being able to perform, was and is difficult. I cannot wait until we are able to rock the stages again. But in all honesty my other businesses are my main focus now. 
 
What are your goals/plans for the future?
 
My immediate plans are to expand and grow my Fitness and Nutrition business. I want to go up at least 2 levels in the next year. Aside from that, launching and growing our new label.
 
Are you planning to make a comeback of the T-Spoon group?
 
As far as T-Spoon, we are focusing on performing our 90s hits. 
¨
 
A few more words at the end, for your fans in the Czech Republic.
 
I would love to visit Czech again to perform. In the 90s we visited a couple of times each year and always had a wonderful time. I cannot wait to get back. Until then, people can follow what I'm doing on FaceBook and Instagram. And yes, if you want to do something about your fitness levels - I'm your man! :-) 
 
Thank you for your time and great interview for Musicgate.cz.      
 


FOTO PRO RADOST

autor:text:     Lenka HrubáDalší články žánru Pop

Dolany fest zasáhla vlna punkrocku! Nastal pátek a krásné Babí léto nás přímo vybízelo zajít někam posedět na terásku nebo vyrazit do Dolan u Klatov na dlouho očekávaný „festík“. Vždyť tak pestrý a nabitý line - up sliboval spoustu skvělé muziky a plejádu hitů od skupin Rybičky 48, Street69, Zvlášňý školy a takřka domácí party Adys. Kapela ATD jako Hrdinové všedních dní Hrdinové všedních dní aneb koncert pro dobrou věc. Vintage fest odpálil svůj druhý ročník v Janovicích nad Úhlavou! Festival Vintage fest oslavil svůj druhý ročník v příjemném prostředí janovického Lihovaru a o skvělou muziku nebyla nouze. Byla tu první zářijová sobota a krásné ještě téměř letní počasí přímo lákalo k tomu, vyrazit někam za zábavou! Vintage fest ovládne Janovice nad Úhlavou Přemýšlíte, jak se stylově rozloučit s létem a kam první zářijový víkend vyrazit za zábavou? V tom případě pro vás máme jeden tip! V sobotu vypukne v areálu Lihovaru v Janovicích nad Úhlavou oblíbený festival Vintage fest. Další ročník festivalu Brod 1995 je minulostí V sobotu 21. 8. 2021 se v Českém Brodě uskutečnil další ročník festivalu Brod 1995. Přestože se jedná o jeden z menších festivalů, tak kvalitou se může rovnat i festivalovým stálicím. Letošní ročník opět nabídl hudbu napříč hudebními žánry a jako zlatý hřeb celého večera lze jednoznačně označit vystoupení zpěvačky Marie Rottrové Dolany zažijí pořádnou nálož punk rocku! Svou živelnou show tam odpálí Rybičky 48 a o známé hosty nebude nouze Druhý zářijový víkend se v areálu Koupaliště Dolany na Klatovsku ponese ve znamení punk rocku. Páteční večer tam bude patřit živlům z Rybiček 48. Chybět nebudou ani oblíbení hosté a o tom, že to bude řádně užitý podzimní mejdan, není pochyb! Děčínská kotva revival fest 2021 Na letošním ročníku Děčínské kotvy revival fest 2021 se podařilo získat pomoc Pro Elenku

Další rozhovory

Partneři portálu
Rock Rádio ATTACKER of music Příbram.cz Dobříšsko Aktuálně Hogofogo
2016 ....... 2021 © musicgate.cz
webdesign | websystem | KAO.cz