ČLÁNKY SOUTĚŽE
Kontakty (tým) Reklama Pro média

Rozhovor s Shamrockem z Eurodance projektu T-Spoon! 1. ledna 2021   (15:16)o jeho životě, jak se stal ze zpěváka podnikatel v oblasti fitness a výživy.

Shalamon Baskin - T-Spoon
Rozhovor s Shamrockem z Eurodance projektu T-Spoon!

T-Spoon je holandský projekt Eurodance, který v roce 1991 založil rapper Shalamon Baskin (aka Shamrock) a spoluzakladatel Remy de Groot (aka Prince Peration).

Shalamon Baskin narozený v San Diegu v Kalifornii alias Shamrock alias Graduado v belgickém Mundo Capoeira, který nám prozradil, že už nepracuje s deskami Alpha Omega, hudbou Light Warrior nebo s TTOO. T-Spoon Reloaded. Je to skladatel, spisovatel, bojovník, rapper, zpěvák ;-) tanečník.

Shamrock říká: „Původ názvu T-Spoon pochází z televizního seriálu, který jsme Remy a já sledovali a to byli Jezdci Pony Express.“

V roce 1995 se ke skupině přidala zpěvačka Linda Estelle, která změnila směr kapely na tehdy populární šťastný hardcore žánr. V roce 1997 se proslavili letní písní „Sex on the Beach“, která se stala hitem v Nizozemsku, Belgii, Německu, Irsku, Skandinávii a Velké Británii. Píseň byla poprvé vydána v Irsku po jejím úspěchu v Evropě. Tam se stala jedním z největších hitů roku a vyvrcholila u čísla 3 v irských hitparádách. Takový byl úspěch v Irsku, že píseň byla vydána ve Velké Británii na konci léta a dosáhla čísla 2 v britských hitparádách. - zdroj: Wikipedia

Jedinou T-Spoon skupinou nyní jsou Linda a Shamrock.
 

T-Spoon

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ
A měli jsme příležitost udělat rozhovor se Shamrockem. Takže s chutí do toho! 

Dobrý den, pane Shamrocku!
 
Než začneme, ráda bych Vám velmi poděkovala za to, že jsem s Vámi mohla udělat tento rozhovor díky oslovení na sociální síti.

Na začátku se vás musím zeptat, co vás vedlo k tomu, abyste se prosadili v oblasti Eurodance?

Hmmm, dobrá otázka. Když jsem začínal, neměl jsem žádné úmysly ani směr, pokud jde o to, jakou hudbu jsem chtěl dělat. Takhle zničehonic /najednou/ rychle začala moje kariéra.  Přijel jsem do Belgie jako součást USAF a byl jsem pozván na koncert Salt N 'Peppa v belgickém Hasseltu. Té noci jsme potkali několik belgických dívek a během show jsem řekl dvěma dívkám, že to vypadá snadno. Řekli mi, že mají kamaráda, který je DJ. Následujícího dne jsem zavolal Krištofovi Michielsovi, domluvil schůzku, abych se setkal a promluvil si o tom všem. V té době mě také navštívil můj bratranec Chako. Takže jsme spolu potkali Krištofa a on požádal přítele jménem Peter Luts (Lasgo), aby se připojil ke schůzce. Rozhodli jsme se  tam vytvořit skupinu. Říkalo se tomu The Typical 2 EmCees. Nebyli jsme typičtí :-) Udělali jsme několik koncertů a v jednu chvíli mě oslovili producenti HiTek3, abych udělal jejich první album. HiTek3 byli "dítětem" Technotronicu. To byl můj začátek.
 

A měli jsme příležitost udělat rozhovor …
Jak jste se vlastně dostali ze San Diega do města, ve kterém nyní žijete?

Jak jsem zmínil v předchozí odpovědi, do Belgie jsem přišel jako součást USAF.

Už jsme Vás dlouho neviděli ani neslyšeli. Můžete nám prosím říci, co jste vlastně vytvořili v posledních letech, pokud to není tajemství?
 
Shamrock: „Moje poslední představení T-Spoon bylo 6. března 2020. Moje další bude televizní představení 12. prosince 2020. Toto je nejdelší přestávka v představeních, jakou jsem měl od začátku mé kariéry v roce 1989. Nemám žádné obavy, ale vždy je lepší mít nějaké živé vystoupení před televizními. Můj život není jen moje fitness a výživa, i když v poslední době to zachránilo dny a noci. "

Poslední roky vystupuji hodně na koncertech T-Spoon, ale hlavně v Nizozemsku, protože Linda nechce příliš cestovat mimo Nizozemsko. Také jsem dělal koncerty s Absolomem a Astrolinem. Kromě toho jsem psal pro jiné umělce / akty. Kara Electric Boy“ byl jedním z hitů, které jsem před časem napsal, a „Is You Gonna Be My Girl“ od Isaaca Elliota. Ale měl jsem spoustu malých verzí s DeeDee, Light Warrior, DJ Licious, Monty Wells, Todaklop, Ben Heights a dalšími. Také jsem napsal 3 knihy a vydal dvě z nich.

Když posloucháte hudbu, vnímáte ji jako posluchač nebo jako skladatel?

Pro potěšení poslouchám hudbu jiných lidí. Pokud se mi to nelíbí, vypnu to.


Co rád posloucháte, ať už doma nebo na cestách?

Když řídím, poslouchám Prince, MJ, Janet Jackson, Nirvanu, Fleetwood Mac, Bjork, Bowieho a další legendy hudby. Pokud jejich hudba má energii - něco, co cítím - užívám si to.

Jakou skladbu, písničku, album jste si naposledy zpíval či pouštěl?

Poslední album, které jsem si pouštěl bylo z roku 1999 od Prince - The Revolution.

Můžete nám říci více o tom, na čem právě pracujete?

V tuto chvíli pracuji na novém vydání Ben Heights s názvem „Somewhere In The Winter“. Vyjde na začátku ledna. Brzy poté přijde nový Monty Wells a začátkem roku 2021 budou vydány také první Vodopády. Všechny budou součástí nového labelu, který založím společně s Benem Heightsem a Monty Wellsem.

Z Vašeho profilu na sociální síti vím, že jste dělal bojové umění Capoeiru.
Kolik hodin jste denně trénoval, abyste s tím mohl někde vystoupit?
 
Capoeira je brazilské bojové umění, které má kořeny v angolské Africe. Jsem učitel a lekce sám dělám už 12 let.

Jak jste se vlastně dostal od zpěváka k podnikání v rámci fitness a výživy?

Poté, co jsem šel se svou manželkou na jednu z velkých akcí naší společnosti, stal jsem se trenérem fitness a výživy. Moje žena vlastně podnikala rok, než jsem se k ní přidal. Neměl jsem tušení, co dělá. Chodil jsem s ní jen na večírky a večeře. Když jsem dorazil na speciální víkendový trénink, byl jsem unavený, protože noc předtím jsem udělal 3 life show T-Spoon. Někdo mi dal první ochutnávku produktů a já jsem měl okamžitou energii. Takže jsem se rozhodl zůstat a připojit se k tréninku, místo abych šel spát do hotelu. Byl jsem ohromen tím, jak vůdcové mluvili. Mluvili o tom, jak mluvit o svém životě -o tom, jak žít svůj život. Byl jsem tam poté, co jsem pomohl svým prvním dvěma zákazníkům zhubnout po 20 kilogramech. To, co dělám s Fitness a výživou, může doslova zachránit životy lidí. Miluji to.

Jak moc Vás nemožnost vystupovat (vše kvůli Covid-19) ovlivnila v běžném životě?

Zpočátku to bylo divné, ale okamžitě jsme přesunuli všechny naše služby výživy a fitness online. To tedy nebylo ovlivněno. Ve skutečnosti se naše podnikání během přerušení provozu rozrostlo. Nebyl jsem schopen vystupovat,protože to bylo a je obtížné. Nemůžu se dočkat, až znovu dokážeme otřásat pódiemi. Ale upřímně se nyní zaměřuji na mé další podniky.
 

Jaké jsou vaše cíle / plány do budoucna?

Mým okamžitým plánem je rozšířit moje podnikání v oblasti fitness a výživy. V příštím roce chci jít minimálně o 2 úrovně. Kromě toho zavádíme a rozšiřujeme naši novou značku.

Plánujete udělat comeback skupiny T-Spoon?

Pokud jde o T-Spoon, zaměřujeme se na hity z 90. let.


Ještě pár slov na konec, pro vaše fanoušky v Čechách.
 
Rád bych znovu navštívil Českou republiku, abychom tam mohli vystoupit. V 90. letech jsme ji každý rok navštívili několikrát a vždy jsme se skvěle bavili. Nemůžu se dočkat, až se vrátím. Do té doby mohou lidé sledovat, co dělám na mém FaceBooku a Instagramu. A pokud chcete něco udělat se svou úrovní fitness - jsem váš muž! :-)

Jaké jsou vaše cíle / plány do …
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interview with Shamrock from Eurodance T-Spoon!
 
T-Spoon is a Dutch Eurodance project founded in 1991 by rapper Shalamon Baskin (aka Shamrock) and co-founder Remy de Groot (aka Prince Peration).
 
Shalamon Baskin born in San Diego California aka Shamrock aka Graduado at Mundo Capoeira, Belgium..  I'm no longer working with Alpha Omega records, Light Warrior music or with TTOO. T-Spoon Reloaded, Songwriter, Writer, fighter, Rapper, Singer;-) Dancer.
 
The T-Spoon name origin comes from a television series Remy and I used to watch about the Pony Express riders.\" 
 
In 1995, singer Linda Estelle joined the group, which changed the band's direction into the then-popular happy hardcore-genre. In 1997, they became famous with the summer hit "Sex on the Beach", which made the charts in The Netherlands as well as BelgiumGermanyIrelandScandinavia and the United Kingdom. The song was first released in Ireland following its success in Europe. There it became one of the biggest hits of the year, peaking at number 3 in the Irish charts. Such was the success in Ireland that the song was released in the United Kingdom at the end of the summer and reached number 2 in the UK charts. - source: Wikipedia
 
 
The only T-Spoon now is Linda and Shamrock.
 
 
And we were lucky to have an interview with Shamrock. So with gusto!
 
Hello, Mr. Shamrock!
 
Before we begin, I would like to thank you very much for allowing me to have this interview with you thanks to being addressed on the social network.
 
At the outset, I have to ask you, what led you to establish yourself in the field of Eurodance?
 
Hmmm, good question. When I started out I had no intentions or direction as far as what kind of music I wanted to do. I sort of fell into a career. I arrived in Belgium as a part of the USAF and was invited to go to a Salt N' Peppa concert in Hasselt, Belgium. We met a few Belgian girls that night and during the show, I said to two of the girls, that looks easy - I could do that. They said really? We have a friend who is a DJ. The next day I gave Kristof Michiels a call, made an appointment to meet and talk about doing something. My Cousin Chako was also visiting me at the time. So we met Kristof and he had ask a friend named Peter Luts(Lasgo) to join the meeting. We decided to form a group then and there. It was called The Typical 2 EmCees. We were not typical :-) We did a few shows and at one point I was approached by the producers of HiTek3 to do their first album. HiTek3 was a child of Technotronic. That was my start.
 
 
How did you actually get from San Diego to the city you live in now?
 
As I mentioned in the previous answer, I came to Belgium as a part of the USAF.
 
You haven't seen or heard for a long time. Could you please tell us what you have actually created in recent years, if it is not a secret?
 
Shamrock:" My last T-Spoon performance was 6 March 2020. My next one will be a television performance on 12 Dec 2020. This is the longest break in performances I've had since my career started in 1989. I'm not worried about bringing the energy needed to pull it off, but it's always better to have some live shows on the run-up to televised ones. My life is not only My Fitness and Nutrition business, although lately it has saved the Days and Nights." 

The last years I've been performing a lot of T-Spoon shows, but mainly in The Netherlands, as Linda does not want to travel too much outside of The Netherlands. I've also done shows with Absolom and Astroline. Aside from that I've been writing for other Artists/Acts. Kara "Electric Boy" was one of the hits I wrote awhile back and "Are You Gonna Be My Girl" by Isaac Elliot. But I've had lots of small releases with DeeDee, Light Warrior, DJ Licious, Monty Wells, Todaklop, Ben Heights and more. I've also written 3 books and released 2 of them. 
 
 
When you listen to music, do you perceive it as a listener or as a composer?
 
I listen to other peoples music for pleasure. If I don't like it, I turn it off. 
 
 
What do you like to listen to, whether at home or on the go?
 
When I'm driving I listen to Prince, MJ, Janet Jackson, Nirvana, Fleetwood Mac, Bjork, Bowie and other bonafied legends of music. If their music has energy - something I can feel - I rock it.
 
What song, song, album did you sing or play last time?
 
The last album I played was 1999 by Prince and The Revolution
 
 
Can you tell us more about what you are working on right now?
 
At the moment I'm working on a new Ben Heights release titled "Somewhere In The Winter". It will be released at the beginning of January. A new Monty Wells will come soon after and the first Waterfalls will also be released at the beginning of 2021. These will all be part of the new label I'm setting up with Ben Heights and Monty Wells.
 
 
I know from your social media profile that you did the martial art of Capoeira. How many hours did you train a day to perform somewhere?         
 
Capoeira is a Brasilian Martial Art, which has its roots in Angola Africa. I am a teacher and have been taking lessons myself for 12 years now.
 
 
How did you actually get from a singer to a fitness and nutrition business?
 
I became a Fitness and Nutrition coach after going with My wife to one of Our company's big events. My wife was actually doing the business for a year before I joined her. I had no idea what she was doing. I only went to parties and dinners with her. When I arrived at the special weekend training, I was tired, because the night before I did 3 T-Spoon shows. Someone gave me my first taste of the products and I had instant energy. So I decided to stay and join the training, instead of heading to the hotel to sleep. I was blown away by how the leaders were talking. They were talking how I have been talking my whole life - how I've lived my life. I was in for life after helping my first two customers lose 20 kilos each.  What I do with Fitness and Nutrition can literally save peoples lives. I love it.
 
How much did your inability to perform (all because of Covid-19) affect you in everyday life?
 
It was weird at first, but we immediately moved all of our Nutrition and Fitness services online. So that was not affected. In fact our business has grown during the lockdowns. Not being able to perform, was and is difficult. I cannot wait until we are able to rock the stages again. But in all honesty my other businesses are my main focus now. 
 
What are your goals/plans for the future?
 
My immediate plans are to expand and grow my Fitness and Nutrition business. I want to go up at least 2 levels in the next year. Aside from that, launching and growing our new label.
 
Are you planning to make a comeback of the T-Spoon group?
 
As far as T-Spoon, we are focusing on performing our 90s hits. 
¨
 
A few more words at the end, for your fans in the Czech Republic.
 
I would love to visit Czech again to perform. In the 90s we visited a couple of times each year and always had a wonderful time. I cannot wait to get back. Until then, people can follow what I'm doing on FaceBook and Instagram. And yes, if you want to do something about your fitness levels - I'm your man! :-) 
 
Thank you for your time and great interview for Musicgate.cz.      
 


KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ

autor:text:     Lenka HrubáDalší články žánru Pop

Únorová vichřice na rádiových vlnách s Kluboofkou!!! Únorové plískanice moc na náladě nepřidají, proto vám přinášíme nové pořady nabité skvělou muzikou a plné zajímavých informací. Tak zapněte rádia a vpusťte do svých domovů veselou náladu. Pop-punkový All Time Low přijedou po druhé do Prahy a rozbalí svojí hořko-sladkou parádu v Lucerna Music Baru Původně středoškolská kapela, která to dotáhla na jedno pódium s vlastními vzory Green Day, vystoupí v České republice teprve podruhé a to 27.02.2023 v klubu Lucerna Music Bar. Jako support se představí svérázná a sladká Lauran Hibberd a nadějní američtí Games We Play. Extravagantní a sebevědomá GIRLI se v dubnu vrací do Prahy! Po loňské premiéře na hudebním showcase festivalu Nouvelle Prague a letošní headline show na Prague Pride se Girli 16. dubna 2023 vrací do Prahy. V rámci série Rock for Poeple Concerts vystoupí v klubu Bike Jesus na Štvanici, aby fanouškům naservírovala svůj drzý, vzdorný elektro-pop, který Milly Toomey pod jménem GIRLI nahrává už od puberty, a který jí získal uznání od magazínů jako např. Guardian nebo NME za singl „Hot Mess“ a debutové album Odd One Out z roku 2019. B. G. THE PRINCE OF RAP je out Legendární umělec, rapper B. G. THE PRINCE OF RAP je out. Lednová hitparáda přináší první FINÁLE V lednu jdeme do prvního finálového kola, jehož vítěz si zahraje 27.5.2023 s kapelou Traktor na parketu v Újezdu u Přelouče, 27.5.2023 na Rock Majálesu v Bystřici nad Pernštejnem, 23.6.2023 na Kaplička festu v Chrášťanech a Rockfestu Dačice, který se koná 28.-29.7.2023. Hitparáda odstartovala v neděli 15.1.2023 ve 20:00, hlasovat můžete do neděle 29.1.2023 10:00!!! Čtvrtý klubový festival ve znamení metalu Počtvrté v řadě se v klánovickém klubu Black Pes bude pořádat festival pod záštitou Kluboofka TV. Rock for People je mezi top 10 středními festivaly v Evropě, adventní kalendář uzavřel s Papa Roach, nadělil ale i X Ambassadors, Anti-Flag, nebo Incubus V Praze, 27. prosince – Na Štědrý den se mnohým fanouškům Rock for People splnil sen. Adventní kalendář totiž skrýval v okénku pod číslem 24 rockovou skupinu Papa Roach. Kalifornská čtyřčlenná formace má za sebou bezmála třicet let trvající kariéru, miliony prodaných desek a nominaci na Grammy. „Mezi našimi fanoušky jméno Papa Roach rezonovalo již delší dobu, takže máme velkou radost, že jim přání plníme,“ komentuje nový přírůstek lineupu ředitel festivalu Michal Thomes.

Další rozhovory

Trocha povídání s nově založenou kapelou Revival Gang před jejím premiérovým koncertem ve Skašově O tom, jaké to je, když se založí nová skupina a čeká jí premiéra před publikem, jsme si povídali se členy právě takové kapely, jež si do hudebního světa nese název Revival Gang. Pozvání na akci konanou ve Skašově 30.12.2022, potažmo na tento rozhovor jsem dostal od Jakuba Bartoně, kterému tím děkuji za tip a celé skupině za ochotu se mnou strávit nějaký ten předkoncertní čas. Zářijový pořad je ve znamení festivalů!!! Zářijový pořad KLUBOOFKA na rádiových vlnách přináší další novinky z naší hudební scény!!! Zažijete zajímavé rozhovory natočené v rámci videopořadů. FuskyDus o kostře kapely a novém videoklipu. Milevská kapela FuskyDus o novém videoklipu Kostra a životě v kapele. Srpnový pořad KLUBOOFKA se slovenskou účastí!!! Srpnový pořad KLUBOOFKA na rádiových vlnách přináší další novinky z naší hudební scény!!! Zažijete zajímavé rozhovory natočené v rámci videopořadů. Samozřejmě nepřijdete ani o skvělou muziku zúčastněných kapel. Pořad naladíš na třech rádiích. Dvou stanicích v Česku a jedné na Slovensku. Červencový pořad KLUBOOFKA na Tvém oblíbeném rádiu!!! Červencový pořad KLUBOOFKA na rádiových vlnách přináší další novinky z naší hudební scény!!! Zažijete zajímavé rozhovory natočené v rámci videopořadů. Samozřejmě nepřijdete ani o skvělou muziku zúčastněných kapel. Pořad naladíš na třech rádiích. Dvou stanicích v Česku a jedné na Slovensku. „Každý z nás poslouchá trochu jiné odvětví hudby, které ovlivňuje to, co do celku přináší. Nakonec se to vždy nějak prolne, a to tvoří Radiomaják“, prozrazuje zpěvák a kytarista skupiny Václav Truhlář Pětičlenná skupina z Chebu založená roku 2019 - Radiomaják, vydala doposud jeden singl s názvem Léto a sérii necelých dvou desítek živých videozáznamů písní pod názvem Live From The Basement natočených ve vlastním podzemním nahrávacím studiu. Nejen proto jsme se rozhodli pro vás vyzpovídat frontmana této skupiny Václava Truhláře. LEGENDA ČESKÉHO ROCKU BENEFIT ZVEŘEJNIL PRVNÍ OFICIÁLNÍ VIDEOKLIP 52 LET V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA JE HODNĚ V ŽIVOTĚ KAPELY SNAD JEŠTĚ VÍC PROTO JE PŘEKVAPUJÍCÍ ŽE TEPRVE TED PŘICHAZÍ PRVNÍ OFICIÁLNÍ VIDEOKLIP SKUPINY BENEFIT O TOM A ODALŠICH VĚCEH S KAPELNÍKEM ZPĚVÁKEM A BUBENÍKEM MILANEM VIPLEREM. NEČEKAL JSEM A ANI JSI SE NEPOCHLUBIL PŘED 14 DNY ŽE SE CHYSTÁ VIDEOKLIP . Moc jsme o tom nechtěli mluvit dokud klip nebude hotový. Nemělo cenu hovořit o věci, která vlastně ještě neexistovala. Navíc jsme neměli v té době finální míchačku muziky. JAK K TOMU NÁPADU DOŠLO? ŘEKLI JSTE SI NEMÁME ŽÁDNY VIDEOKLIP NĚJAKÝ UDĚLAME ? NEBO SE OBJEVILA PÍSEŇ A VY JSTE SI ŘEKLI TA BY SI ZASLOUŽILA KLIP? My jsme o klipu uvažovali už delší dobu, ale největší problém byly, jak jinak, finance. Neměli jsme však ani jasno, kterou skladbu bychom použili. Až na konci loňského roku jsme se dohodli, že to bude „Vzdálená“ JDEM K PÍSNI PŘEDPOKLÁDÁM ŽE JDE O NOVINKU, PROTOŽE VY STÁLE TLAČÍTE KAPELU DOPŘEDU, NEBO SNAD NĚCO Z BOHATÉ HISTORIE KAPELY ? Je to samozřejmě novinka. My se poslední roky snažíme dělat jenom naše původní věci, protože nám to přináší radost a uspokojení, když máme pocit, že se nám píseň povedla. A když se lidem líbí, tak je to pro nás o to větší odměna. Musím ale přiznat, že někdy nám to trvá dost dlouho, než se k tomu dokopeme. KDO JE AUTOR? NA HODNĚ VĚCECH SE PODÍLÍ MATĚJ, A ANI TY S TEXTAMA NEJSI POZADU? Vzdálená je autorský počin Matěje (Koudelky), napsal jak hudbu, tak i text. V podstatě přinesl hotovou věc. Měl jasnou představu jak to má vypadat, takže jsme to nazkoušeli a nakonec jsme se dohodli a vybrali Vzdálenou pro klip. ŘEŽII A NATOČENÍ KLIPU JSTE SVĚŘILI PAVLOVI NOVÁKOVI. BYL TO TĚŽKÝ VYBĚR? NEBO BYLO JASNO? NATO ŽE JDE O NOVINKU, TAK UŽ MÁ SLUŠNOU SLEDOVANOST. S Pavlem jsme se dohodli na spolupráci, a na konci února jsme ve studiu v Říčanech nabrali obrázky. Kameru obstaral Pavel Novák a Michaela Kalašová. Produkci, režii a střih jsme si dělali sami. To že má klip během prvních čtrnácti dnů docela slušnou sledovanost nás samozřejmě těší. TO MÁTE TEĎ TAKOVÉ NAROZENINOVÉ OBDOBÍ. Máš pravdu. V pražkém Vagonu oslavíme 9.6. s Danem Horynou a Merlinem jeho pětašedesátiny, a o dva dny později budeme slavit sedmdesátiny Vládi „Gumáčka“ Koudelky ve Vrbici u Poděbrad. Ale jak se říká, věk je jenom číslo, takže jedeme dál. ROCKEŘI DO DŮCHODU NECHODÍ, TAKY JSI TUŠIL ŽE SE GUMÁČEK VRATÍ ? Popravdě netušil. Všechno to nějak vzniklo, když jsme o velikonocích jeli navštívit Vláďu do jeho šumavského exilu. Tam jsme poseděli, popili a nakonec z toho byl návrat Vládi do Benefitu. TAKŽE MÁTE ZA SEBOU NĚKOLIK KAZET CD, DVD, KNIHU, TEĎ VIDEOKLIP. NO A NA ŘADĚ JE VINYL A BEST OF BENEFITU. I KDYŽ ZA TY ROKY BY TO MUSELO BÝT PŘINEJMENŠÍM DVOJALBUM . No uvidíme. Až bude nový materiál, tak o tom můžeme začít přemýšlet. A nějaké album, které by mapovalo celé období existence Benefitu zatím neřešíme. Třeba na to ještě dojde, ale udělat výběr ze všech skladeb, které jsme hráli během padesáti let si zatím opravdu neumím představit. NA JAKÉ DALŠÍ NOVINKY SE MUŽEME LETOS TĚŠIT? Pár nových písniček už hrajeme a během roku přestavíme další, až je pořádně nazkoušíme. A samozřejmě je před námi do konce roku ještě dost vystoupení, na která se moc těšíme. DÍKY ZA ROZHOVOR A BRZO NĚKDE NA BENEFITU
Zde je místo
i pro Vaší reklamu.

Hlavní banner
(180 x 450px)
Nastavení souborů cookies
Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?
Informace o cookies Ochrana osobních údajů
Souhlasím Přizpůsobit
Podrobné nastavení cookies « zpět
Soubory cookie používáme k zajištění základních funkcí webu a ke zlepšení vašeho uživatelského zážitku. Souhlas pro každou kategorii můžete kdykoliv změnit.

Nezbytné cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Tyto soubory zajišťují uchovávání produktů v košíku, zobrazování seznamu oblíbených výrobků, správné fungování filtrů, nebo přihlášení. Bez těchto souborů cookies nebude webová stránka správně fungovat a ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat. Tyto soubory cookies neukládají žádné osobně identifikovatelné informace.
Cookies pro marketing
Umožňují nám sledovat souhrnné informace o návštěvnosti stránek a využívání různých funkcí. To nám pomáhá naše weby zlepšovat tak, aby Vám lépe sloužily. Analytické cookies jsou nastavovány třetími stranami - Google Analytics.

Povolit všechny kategorie cookies Povolit vybrané kategorie cookies
Partneři portálu
Rock Rádio ATTACKER of music Příbram.cz Dobříšsko Aktuálně Hogofogo
2016 ....... 2023 © musicgate.cz
webdesign | websystem | KAO.cz