ČLÁNKY SOUTĚŽE
Kontakty (tým) Reklama Pro média

Captain Jack 27. června 2017   (20:45)Disco legenda v rozhovoru před festivalem Cibula

Captain Jack

Zde je místo i pro Vaší reklamu.

Cbanner (1)   (900 x 150px)
Dnes tu máme rozhovor Captain Jack!

Dobrý den. Mohli byste představit všechny členy vaší kapely? A kde působíte?
Nejprve chci říci "děkuji", že jste mě a moji posádku pozvali do Holíče. Jsme velice rádi, že jsme součástí společnosti Cibula Fest v roce 2017. Žiji v Frankeneck / Německo u Kaiserslauternu. Moje žena, vokální partnerka, Michelle Stanley žije v Mannheimu. Naše kancelářské a nahrávací studio se nachází ve městě Wiesbaden, velmi blízko letiště ve Frankfurtu. Začal jsem zpívat pro Captain Jack v roce 2006, krátce poté, co zemřel Franky Gee (2005). Teď už jsem 10 let frontmanem Captain Jack a je to obrovská zábava. Cestuji po celém světě a vracím se v duchu do 90. let.

Řekněte nám, prosím, více o osobách, které stojí za projektem (Captain Jack).
Zakladatelem a producentem Captain Jack je Udo Niebergall z Wiesbadenu. Projekt zahájil v roce 1995 s úžasným úspěchem. On je zodpovědný za všechny hudební produkce a video shootings. Všichni spolu jsme velká rodina a máme tolik zábavy na turné, rok co rok!

Řekněme, prosím, o vašich písních, které budete hrát na Cibula Festu.
Budeme hrát původní hity Captain Jack z 90. let, jako "Drill Instructor", "Little Boy" a "Heyo Captain Jack". Z nového repertoáru "Soldier Soldier" a "Give it up". A mimořádně pro vás přidáme "Together & Forever" na seznam, protože tato skladba je známá na Slovensku. No a ostatní skladby? Nechte se překvapit!

Captain Jack má v minulosti několik hitů, ale chybí nám nové písně. Řekněte nám, prosím, o plánech do budoucna (album, písně, video atd.)
Právě pracujeme na nových skladbách a videích. Ale ne všechny písně jsou uvedeny volně k poslechu. Podívejte se na náš kanál na YouTube: www.youtube.com/captainjackofficial. Tam najdete videa jako "People Like To Party" a "Say Captain Say Wot". Kvůli velkému boomu, návratu 90. let, oživení tohoto proudu taneční hudby, cestujeme po celém světě a bohužel nemáme moc času na práci s albem.

Jaké jsou vaše další plány?
Další měsíc vydáme náš nový singl "In the Army Now". Je to nejsilnější píseň, kterou jsme kdy udělali! Je to tak úžasné! Můžete si ji vyslechnout na Cibula Festu. Pro tuto píseň připravujeme velkolepý videoklip. Je to pocta prvnímu videu z roku 1995 "Captain Jack". Stavíme novou kapitánskou armádu s 20 vojáky v sexy maskovacím oblečení. Bude to nejhorší hudební video v roce 2017, určitě!

Kapitán Jack - budete hrát na Cibula Fest u Holic. Je to poprvé na Slovensku? Co víte o této zemi?
Omlouvám se, nikdy jsem nebyl v Holicích a jsem velmi zvědav, co mě tam čeká. V loňském roce jsme měli show v Bratislavě a Michalovcích. Slovenské publikum je úžasné a dává vám velkou zpětnou vazbu.

Jaký je váš oblíbený nápoj a jídlo na turné?
Haha, je to velmi jednoduché! Dej mi místní pivo a velký kuřecí salát a jsem šťastný po celý den.

Co máte rádi (jako Rock am Ring, Glastonbury, Sziget atd.)? Co vaše skupina preferuje? Kluby nebo festivaly a proč?
Preferujeme směs všech. Po dlouhé letní sezóně s obrovskými open air festivaly po celé Evropě (Die Mega 90er Německo, Milujeme 90. léta Finsko, Vi som älskar 90-talet Dánsko, Total Dance Festival Maďarsko, Pamatuj si 90. léta Nizozemsko, Miluju 90. léta Polsko, ...). Rádi také hrajeme v malých klubech, v blízkosti diváků. Obě mají své výhody.


Kde je pro vás nejkrásnější místo?
Jsem umělec. Moje nejkrásnější místo je na jevišti, ať jsem kdekoli. Miluju bavit lidi. Cestuji po celý rok, vidím tolik krásných míst na krátkou dobu. Jsem rád, když přijdu domů, ale jsem šťastnější, když jsem na pódiu. To je můj život!

A konečně bychom chtěli znát vaše osobní poselství pro naše posluchače.
Ahoj, jmenuji se Bruce Lacy a jsem Captain Jack. Těším se na vystoupení Captain Jack v Holíči, spolu se svými partnery Michelle Stanley a Udo Niebergall. Nemůžeme se dočkat, až se vrátíme na Slovensko a strávíme s vámi báječný čas! Pojďme bojovat za mír a lásku!

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Could you introduce all the members of your live project? And tell me more about your basic place (location).  
First of all i want to say “thank you” for inviting me and my crew to Holic. We are very happy to be a part of Cibula Fest in 2017. I live in Frankeneck/Germany near Kaiserslautern.  My female vocal partner Michelle Stanley lives in Mannheim.
Our office and recording studio is based in Wiesbaden, very close to Frankfurt-Airport. I started singing for Captain Jack in 2006, shortly after Franky Gee died (2005). Now I am already 10 years the frontman of Captain Jack and it is huge fun. I’m travelling all over the world and bring back the spirit of the 90s.


Please tell us more about the persons behind the project (Captain Jack) too.
Founder and Producer of Captain Jack is Udo Niebergall from Wiesbaden. He started the project in 1995 with amazing success. He is responsible for all music productions and video shootings. All together we are a big family and we have so much fun on tour, year after year!

Please tell us more about your songs that you will perform at the Cibula Fest. 
We will perform the original Captain Jack hits of the 90s such as “Drill Instructor”, “Little Boy” and “Heyo Captain Jack”. We have new mash ups of “Soldier Soldier” and “Give it up”. Extra for you guys, we will add “Together & Forever” to the play list, because it’s well-known in Slovakia. Let yourself be surprised!

Captain Jack has in the past some number 10 hits, but we are missing new songs. Please tell us about the plans for the future (album, songs, video, etc.)
We are working on new songs and videos all the time. But not all songs are released. Have a look on our youtube channel:  www.youtube.com/captainjackofficial
there you can find videos like “People Like To Party” and “Say Captain Say Wot”. Because of the big 90s revival, we are travelling all over the world and unfortunately there’s not that much time for album studio work.


Next month we will release our new single “In The Army Now”. It’s the most powerful song we ever did before! It’s so awesome! You can listen to it at Cibula Fest.
For this song we are shooting a spectacular video clip. It’s a tribute to the first video of 1995 “Captain Jack”. We build a new Captain Jack army with 20 soldier girls in sexy camouflage outfits. It will be the hottest music video in 2017, for sure!

Captain Jack - you will play at the Cibula Fest in Holic. It is your first time in Slovakia?  What do you know about this country?
I’m sorry, I have never been in my life in Holic and I’m very curious what awaits me there. Last year we had a show in Bratislava and Michalovce. The Slovakian audience is wonderful and gives you a great feedback.

What is your favourite drink & food on a tour?
Haha, it’s very simple! Give me a local beer and a big chicken salad and I’m happy for the rest of the day. 

The most groups like festivals (like Rock am Ring, Glastonbury, Sziget etc.). What does your group prefer? (small venues, or big festivals, and why?)
We prefer the mix of all. After a long summer season with huge open air festivals all over Europe (Die Mega 90er Germany, We Love The 90s Finland, Vi som älskar 90-talet Denmark, Total Dance Festival Hungary, Remember the 90s Netherlands, I love 90s Poland,…) we also love to perform in small clubs, close to the audience. Both have their advantages.

What is the most beautiful place for you? 
I’m an artist. My most beautiful place is on stage, wherever I am. I love to entertain people. I’m traveling all year round, i see so much beautiful places for a short time. I’m happy to come home and I’m even happier to be back on stage next weekend. That’s my life!

And at last we would like to know your personal message for our listeners.
Hi, my name is Bruce Lacy and i’m Captain Jack. You will get one of the best Captain Jack Shows in Holic, together with my stage partners Michelle Stanley and Udo Niebergall. We can’t wait to come back to Slovakia and spend a wonderful time with you guys! Let’s fight for peace and love! 


Zde je místo i pro Vaší reklamu.

Cbanner (2)   (900 x 150px)

zdroj:Tisková zpráva - Fest
autoři:text:     Alan Rohan, KlausDalší články žánru Disco

Další rozhovory

Zde je místo
i pro Vaší reklamu.

Hlavní banner
(180 x 450px)
Partneři portálu
Rock Rádio ATTACKER of music Příbram.cz Dobříšsko Aktuálně Hogofogo
2016 ....... 2021 © musicgate.cz
webdesign | websystem | KAO.cz