ČLÁNKY SOUTĚŽE
Kontakty (tým) Reklama Pro média

Kodex redakceetický kodex redaktorů, fotografů a celé redakce

ETICKÝ KODEX REDAKTORA / REPORTÉRA


 1. Redaktor / reportér je plně odpovědný za veškeré články, které vytvořil, a jiné činnosti v rámci redakce.
 2. Redaktor / reportér se musí při výkonu své činnosti řídit zákony a předpisy České republiky nebo země, ve které se právě nachází, v ČR zejména pak zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském, dále zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a č. 46/2000 Sb. – tiskový zákon. Redaktor přebírá veškerou zodpovědnost za porušení zákona ve svých článcích i jiných činnostech.
 3. Redaktor / reportér nesmí článek tvořit pod nátlakem jiné osoby či skupiny. Zavazuje se psát zcela nezávisle a dodržovat tak svobody tisku chráněné zákonem.
 4. Redaktor / reportér ve svých autorských článcích uvádí vlastní dojmy a názory, tyto musí být jasně rozeznatelné od faktů.
 1. Redaktor / reportér nesmí zkreslovat informace.
 2. Redaktor / reportér vždy poukáže na cizí zdroje, pokud z nich čerpal.
 3. Plagiátorství není tolerováno.
 4. Redaktor / reportér se zavazuje vyvarovat obsahu, který by mohl poškodit dobré jméno interpreta či jinak interesovaných osob (manažer, vydavatel, pořadatel, atd.).
 5. Redaktor / reportér vždy jedná a vystupuje tak, aby reprezentoval a nepoškodil dobré jméno redakce.

ETICKÝ KODEX FOTOGRAFA


 1. Fotograf se musí řídit při výkonu své činnosti zákony a předpisy České republiky nebo země, ve které se právě nachází, v ČR zejména pak zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském, č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a č. 46/2000 Sb. – tiskový zákon. Fotograf přebírá veškerou zodpovědnost za porušení zákona na svých fotografiích i jiných činnostech.
 2. Fotograf vždy své vlastní fotografie opatří podpisem nebo vodoznakem, aby bylo patrné, že je skutečným autorem.
 1. Plagiátorství není tolerováno.
 2. Fotograf nesmí vědomě měnit obsah fotografie (fotomontáže, apod.).
 3. Fotograf se zavazuje vyvarovat obsahu, který by mohl poškodit dobré jméno interpreta či jinak interesovaných osob (manažer, vydavatel, pořadatel, atd.).
 4. Fotograf vždy jedná a vystupuje tak, aby reprezentoval a nepoškodil dobré jméno redakce.

OBECNÝ ETICKÝ KODEX REDAKCE


 1. V případě kontaktování osob mimo redakci, ať už jakoukoliv cestou, za účelem tvorby článku nebo fotografie je redaktor/reportér či fotograf povinen adresáta informovat o tom, že je členem redakce MusicGate.cz a že poskytnuté informace mohou být použity právě za účelem tvorby článku.
 2. Členové redakce se vždy drží zásad slušného chování a jednají profesionálně jak mezi sebou, tak mimo redakci.
 1. Při jednání členů redakce mezi sebou je prefereován osobní přístup v podobě tykání. Ač není tento přístup přímo povinností, je velmi žádoucí.
 2. Redaktoři a fotografové MusicGate.cz jsou povinni dodržovat všechny výše uvedené body. Pokud je nedodrží, jejich dílo nemusí být zveřejněno nebo mohou být vyloučeni z redakce.
Partneři portálu
Rock Rádio ATTACKER of music Příbram.cz Dobříšsko Aktuálně Hogofogo
2016 ....... 2022 © musicgate.cz
webdesign | websystem | KAO.cz