ČLÁNKY SOUTĚŽE
Kontakty (tým) Reklama Pro média

Exkluzivní rozhovor s Bernardem Greene - B.G. the Prince of Rap! 9. července 2020   (20:40)B.G. The Prince of Rap nám ochotně odpověděl na otázky ze soukromí, tak i z uměleckého života.

Exkluzivní rozhovor s Bernardem Greene - B.G. the Prince of Rap!

Jsem moc ráda, že jsem Vás oslovila na sociální síti a že jste souhlasil s rozhovorem pro náš hudební web. A za to Vám moc děkuji.

Bernard Greene, také známý jako B. G. the Prince of Rap, je americký rapper a umělec Eurodance. Narodil se ve Washingtonu ve Spojených státech amerických. Po ukončení střední školy nastoupil do armády Spojených států a v roce 1985 byl vyslán do Německa.

Jeho největší hit přišel v roce 1991, když dosáhl jedničky na žebříčku US Hot Dance Music/Club Play s hitem „This Beat Is Hot“. Další známé skladby tohoto umělce jsou „The Power of Rhythm“, „Can We Get Enough?“, „The Color of My Dreams“ a „Stomp!“. - zdroj Wikipedia

A nám se podařilo se s ním spojit a zde přinášíme exkluzivní rozhovor.

B G. The Prince of Rap

FOTO PRO RADOST
Dobrý den, pane Greene.
 
Hned na úvod bych se chtěla zeptat, jak jste se vlastně ocitnul z USA v Německu, kde teď žijete?

Přišel jsem k americké armádě. Nyní bydlím ve Wiesbadenu v Německu.
 
Jak jste se proměnil z vojáka na hudebníka, rappera? Pamatujete si své hudební začátky?

Vždy jsem byl hudebník, hrál jsem na basovou kytaru, klavír a zpíval v církevním sboru a sboru střední školy, pak jsem v Německu vyhrál mnoho Battle Raps pro peníze.

Když jsem byl v armádě, chtěl jsem lidem dokázat, že jsem byl schopen složit píseň profesionálně. Všichni se smáli. Mým jediným cílem bylo vytvořit jednu nahrávku, která by dokázala vojákům a lidem, kteří se mi smáli, že to dokážu. Dal jsem dohromady skupinu zvanou The Lords Of Discipline. Měl jsem klavíristu a DJ za mixážním pultem  Johna Grishama, Marka DJ KMK Kranjcevice, mého DJ a Michaela dalšího DJ, který zemřel, bylo to těžké. Měli jsme show ve Frankfurtu a tam jsem potkal svého manažera A+R Stefana Benze, který pracoval s Jam El Mar. Následně jsme vytvořili píseň pro Sony Music. Pak můj klavírista šel do USA na vysokou školu a můj hlavní DJ KMK šel na vojnu. Tak jsem vzal tři z nejžhavějších tanečnic ve městě v té době Bobby (the doc) Worrell, Robert (base) Simmons, Ronnie (Kidnice) Brookins a moji zpěvačku Janet (Jazz) Taylor a když můj DJ dokončil vojenský výcvik, měl jsem KMK zpět s naší posádkou a zbytek už byla historie. Cestovali jsme po celém světě, ale mým cílem byla jedna nahrávka. :-)

B G. The Prince of Rap
V minulém roce jsem Vás viděla vystupovat na hudebním festivalu v Praze a musím přiznat, že se mi Vaše vystoupení moc líbilo. Byl to první festival v České republice, na kterém jste vystupovali?

Ne, to bylo moje podruhé. Vystoupil jsem také v Bratislavě a Košicích s hudební agenturou Urbano v listopadu  roku 2017.

S kým z hudebních umělců na poli Eurodance scény se nejvíce potkáváte na akcích?

Bylo jich mnoho: La Bouche, Captain Hollywood, Haddaway, Snap, Dj Bobo, Culture Beat, Magic Affair, Mr. President, Captain Jack, Fun Factory atd.

Jaké jídlo a nápoje preferujete na svých cestách a vystoupeních?

Ryby, saláty, steaky, spousta vody, pivo a Jack Daniels a Cola. :-)

B G. The Prince of Rap
 
Vaše písnička "The Color of My Dreams" je perfektní písnička. Má skvělý rytmus. A Vám se moc povedla. Můžete nám prozradit, jak tato hitovka vznikla?

Skladatelé měli tento nápad, moji producenti Jam El Mar a Stefan Benz s Morrison Long, pak jsem dodělal rap.
 
Mohu se zeptat, jak Vás ovlivnil současný zákaz vystupovaní? (Corona virus, Covid-19)
 
Chybí mi vystupování a možnost vidět svoje fanoušky. V této situaci, ohledně COVID-19 je sociální odloučení a strach mnohem větší než dříve, tzn. i mojí novou hudbu si poslechne mnohem méně fanoušků, protože většina koncertů byla nyní zrušena. 
 
 
Kam jste se hudebně nyní nasměroval?

Tvořil jsem novou hudbu s mým bratrancem Nathanem Reynoldsem III. s DMN Records.

Užíváte si volna, nebo jste se uchýlil k tvorbě nového materiálu, zkouškám, natáčení ve studiu, ...?

Mám dvě nové písně, které vyjdou v červenci a pracuji na dalších dvou nových skladbách.
 
A jak trávíte volný čas, který byste běžně trávil na vystoupeních a koncertech?

Více času s mojí rodinou, přáteli, zůstat kreativní, sportovat a jíst dobře.
 
Jaké jsou Vaše cíle/plány do budoucna? Vyjde Vám nějaký nový singl nebo CD či DVD?

Chtěl bych vytvořit čtvrté album, které jsem původně měl vydat se Sony Music, ale nevydal a chci vytvořit více videí a cestoval bych na různá místa, kde bych mohl živě vystoupit na pódiu.
 
A na konec našeho rozhovoru, můžete něco vzkázat fanouškům?

Jsem vděčný každý den, že mám stále fanoušky, kteří milují mé umění a mou hudbu, a ať Bůh žehná jim, tak jako žehná mně.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exclusive Interview with Bernard Greene -  B.G. The Prince Of Rap!
 
I'm very glad that I contacted you on the social network and you agreed with the interview for our music website. And I thank you very much for that.
 
Bernard Greene, also known as  B. G. The Prince Of Rap, is an American rapper and Eurodance artist. He was born in Washington D.C., United States. He joined the United States Army after graduating on high school and was posted to Germany in 1985.

He began to be interested in rap music and started to perform in rapping competitions in Frankfurt. He won several which gave him his stage name "The Prince Of Rap". His first official single, "Rap to the World", scored big in German clubs. It was followed by "Give Me The Music" and "Take Control Of The Party". A first official album followed, "The Power Of Rhythm" in 1991.

His biggest hit came in 1991, when he reached number one on the US Hot Dance Music/Club Play chart with "This Beat Is Hot". Other well-known songs by this artist are "The Power of Rhythm", "Can We Get Enough?", "The Color of My Dreams" and "Stomp!". - source Wikipedia
 

And we managed to contact with him and here we bring an exclusive interview.Good day, Mr. Greene.
At the beginning, I would like to ask how you actually found yourself from the USA in Germany, where do you live now?

I come with the US Army. I now live in Wiesbaden at Germany.
 
How did you transform from a soldier to a musician, a rapper? Do you remember your music beginnings?

I was always a musician I play the bass guitar, piano and sang in church choir and High school choir then in Germany won many Battle Raps for money.

When I was in the military I wanted to prove to people that I was capable of making a song professionally. They all laughed. My only goal was to make one record to prove to the soldiers and people who laughed at me that I could do it. So then I put together a group called The Lords Of Discipline. I had a piano player and mixer John Grisham, Marko DJ KMK Kranjcevic, my DJ and Michael another DJ that passed away it was hard. We had a show in Frankfurt and there I met my A+R manager Stefan Benz who was working with Jam El Mar. Then we produced a song for Sony music. Then my piano player went to the USA to College and my main DJ KMK went into the military. So then I got three of the hottest dancers in town at the time Bobby (the doc) Worrell, Robert (base) Simmons, Ronnie (Kidnice) Brookins and my singer Janet (Jazz) Taylor and when my DJ finished military training I had KMK back with the crew and the rest was history. We travelled all over the world, but my goal was one record. :-)

Last year I saw you performing at a music festival in Prague and I must admit that I really enjoyed your performance. Was it the first festival in the Czech Republic where you performed?

No that was my second time. I performed in Bratislava and Košice as well with Urbano music agency November 2017.  
 
With whom of the music artists in the field of the Eurodance pop scene do you meet the most at events?

It was many:  La Bouche, Captain Hollywood, Haddaway, Snap, Dj Bobo, Culture Beat, Magic Affair, Mr. President, Captain Jack, Fun Factory etc.
 
What food and drinks do you prefer on your travels and performances?

Fish, salads, steaks, lots of water, beer and Jack Daniels and Cola. :-)
 
Your song "The Color of My Dreams" is a perfect song. It has a great rhythm. And you did very well. Can you tell us how this hit came about?

The songwriters had this idea my producers Jam El Mar and Stefan Benz with Morrison Long then I did  the Rap.
 
May I ask how the current ban on performing has affected you? (Corona virus, Covid-19)

I miss performing and being able to see my fans. In this situation, regarding COVID-19, social distancing and fear are much greater than before, ie. even my new music will be listened to by far fewer fans, because most concerts have been canceled .

 
Where did you move musically now?

New music with my cousin Nathan Reynolds III. and help with DMN Records.
 
Are you enjoying your time all or have you resorted to creating a new material, rehearsal, recording in the studio, ...?

I have a two new songs getting released in July and working on two more new tracks.
 
And how do you spend your free time that you would normally spend on shows and concerts?

More time with my family, friends, staying creative, sports and eating good.
 
What are your goals/plans for the future? Will you get a new single or a CD or a DVD?

I would like to make a 4th album that I originally was supposed to released with Sony Music but didn't and make more videos and travel to many different places to perform live on stage.
 
And at the end of our conversation, can you say something to the fans?

I'm thankful everyday to still have fans that love my art and my music and may God bless them all as he blesses me.
 


FOTO PRO RADOST

autor:text:     Lenka HrubáDalší články s interpretem B. G. The Prince of Rap

Další články žánrů Hip Hop / Rap, Pop, R&B, World music, ethno music

Únorová vichřice na rádiových vlnách s Kluboofkou!!! Únorové plískanice moc na náladě nepřidají, proto vám přinášíme nové pořady nabité skvělou muzikou a plné zajímavých informací. Tak zapněte rádia a vpusťte do svých domovů veselou náladu. Pop-punkový All Time Low přijedou po druhé do Prahy a rozbalí svojí hořko-sladkou parádu v Lucerna Music Baru Původně středoškolská kapela, která to dotáhla na jedno pódium s vlastními vzory Green Day, vystoupí v České republice teprve podruhé a to 27.02.2023 v klubu Lucerna Music Bar. Jako support se představí svérázná a sladká Lauran Hibberd a nadějní američtí Games We Play. Extravagantní a sebevědomá GIRLI se v dubnu vrací do Prahy! Po loňské premiéře na hudebním showcase festivalu Nouvelle Prague a letošní headline show na Prague Pride se Girli 16. dubna 2023 vrací do Prahy. V rámci série Rock for Poeple Concerts vystoupí v klubu Bike Jesus na Štvanici, aby fanouškům naservírovala svůj drzý, vzdorný elektro-pop, který Milly Toomey pod jménem GIRLI nahrává už od puberty, a který jí získal uznání od magazínů jako např. Guardian nebo NME za singl „Hot Mess“ a debutové album Odd One Out z roku 2019. B. G. THE PRINCE OF RAP je out Legendární umělec, rapper B. G. THE PRINCE OF RAP je out. Lednová hitparáda přináší první FINÁLE V lednu jdeme do prvního finálového kola, jehož vítěz si zahraje 27.5.2023 s kapelou Traktor na parketu v Újezdu u Přelouče, 27.5.2023 na Rock Majálesu v Bystřici nad Pernštejnem, 23.6.2023 na Kaplička festu v Chrášťanech a Rockfestu Dačice, který se koná 28.-29.7.2023. Hitparáda odstartovala v neděli 15.1.2023 ve 20:00, hlasovat můžete do neděle 29.1.2023 10:00!!! Čtvrtý klubový festival ve znamení metalu Počtvrté v řadě se v klánovickém klubu Black Pes bude pořádat festival pod záštitou Kluboofka TV. Rock for People je mezi top 10 středními festivaly v Evropě, adventní kalendář uzavřel s Papa Roach, nadělil ale i X Ambassadors, Anti-Flag, nebo Incubus V Praze, 27. prosince – Na Štědrý den se mnohým fanouškům Rock for People splnil sen. Adventní kalendář totiž skrýval v okénku pod číslem 24 rockovou skupinu Papa Roach. Kalifornská čtyřčlenná formace má za sebou bezmála třicet let trvající kariéru, miliony prodaných desek a nominaci na Grammy. „Mezi našimi fanoušky jméno Papa Roach rezonovalo již delší dobu, takže máme velkou radost, že jim přání plníme,“ komentuje nový přírůstek lineupu ředitel festivalu Michal Thomes.

Další rozhovory

Trocha povídání s nově založenou kapelou Revival Gang před jejím premiérovým koncertem ve Skašově O tom, jaké to je, když se založí nová skupina a čeká jí premiéra před publikem, jsme si povídali se členy právě takové kapely, jež si do hudebního světa nese název Revival Gang. Pozvání na akci konanou ve Skašově 30.12.2022, potažmo na tento rozhovor jsem dostal od Jakuba Bartoně, kterému tím děkuji za tip a celé skupině za ochotu se mnou strávit nějaký ten předkoncertní čas. Zářijový pořad je ve znamení festivalů!!! Zářijový pořad KLUBOOFKA na rádiových vlnách přináší další novinky z naší hudební scény!!! Zažijete zajímavé rozhovory natočené v rámci videopořadů. FuskyDus o kostře kapely a novém videoklipu. Milevská kapela FuskyDus o novém videoklipu Kostra a životě v kapele. Srpnový pořad KLUBOOFKA se slovenskou účastí!!! Srpnový pořad KLUBOOFKA na rádiových vlnách přináší další novinky z naší hudební scény!!! Zažijete zajímavé rozhovory natočené v rámci videopořadů. Samozřejmě nepřijdete ani o skvělou muziku zúčastněných kapel. Pořad naladíš na třech rádiích. Dvou stanicích v Česku a jedné na Slovensku. Červencový pořad KLUBOOFKA na Tvém oblíbeném rádiu!!! Červencový pořad KLUBOOFKA na rádiových vlnách přináší další novinky z naší hudební scény!!! Zažijete zajímavé rozhovory natočené v rámci videopořadů. Samozřejmě nepřijdete ani o skvělou muziku zúčastněných kapel. Pořad naladíš na třech rádiích. Dvou stanicích v Česku a jedné na Slovensku. „Každý z nás poslouchá trochu jiné odvětví hudby, které ovlivňuje to, co do celku přináší. Nakonec se to vždy nějak prolne, a to tvoří Radiomaják“, prozrazuje zpěvák a kytarista skupiny Václav Truhlář Pětičlenná skupina z Chebu založená roku 2019 - Radiomaják, vydala doposud jeden singl s názvem Léto a sérii necelých dvou desítek živých videozáznamů písní pod názvem Live From The Basement natočených ve vlastním podzemním nahrávacím studiu. Nejen proto jsme se rozhodli pro vás vyzpovídat frontmana této skupiny Václava Truhláře. LEGENDA ČESKÉHO ROCKU BENEFIT ZVEŘEJNIL PRVNÍ OFICIÁLNÍ VIDEOKLIP 52 LET V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA JE HODNĚ V ŽIVOTĚ KAPELY SNAD JEŠTĚ VÍC PROTO JE PŘEKVAPUJÍCÍ ŽE TEPRVE TED PŘICHAZÍ PRVNÍ OFICIÁLNÍ VIDEOKLIP SKUPINY BENEFIT O TOM A ODALŠICH VĚCEH S KAPELNÍKEM ZPĚVÁKEM A BUBENÍKEM MILANEM VIPLEREM. NEČEKAL JSEM A ANI JSI SE NEPOCHLUBIL PŘED 14 DNY ŽE SE CHYSTÁ VIDEOKLIP . Moc jsme o tom nechtěli mluvit dokud klip nebude hotový. Nemělo cenu hovořit o věci, která vlastně ještě neexistovala. Navíc jsme neměli v té době finální míchačku muziky. JAK K TOMU NÁPADU DOŠLO? ŘEKLI JSTE SI NEMÁME ŽÁDNY VIDEOKLIP NĚJAKÝ UDĚLAME ? NEBO SE OBJEVILA PÍSEŇ A VY JSTE SI ŘEKLI TA BY SI ZASLOUŽILA KLIP? My jsme o klipu uvažovali už delší dobu, ale největší problém byly, jak jinak, finance. Neměli jsme však ani jasno, kterou skladbu bychom použili. Až na konci loňského roku jsme se dohodli, že to bude „Vzdálená“ JDEM K PÍSNI PŘEDPOKLÁDÁM ŽE JDE O NOVINKU, PROTOŽE VY STÁLE TLAČÍTE KAPELU DOPŘEDU, NEBO SNAD NĚCO Z BOHATÉ HISTORIE KAPELY ? Je to samozřejmě novinka. My se poslední roky snažíme dělat jenom naše původní věci, protože nám to přináší radost a uspokojení, když máme pocit, že se nám píseň povedla. A když se lidem líbí, tak je to pro nás o to větší odměna. Musím ale přiznat, že někdy nám to trvá dost dlouho, než se k tomu dokopeme. KDO JE AUTOR? NA HODNĚ VĚCECH SE PODÍLÍ MATĚJ, A ANI TY S TEXTAMA NEJSI POZADU? Vzdálená je autorský počin Matěje (Koudelky), napsal jak hudbu, tak i text. V podstatě přinesl hotovou věc. Měl jasnou představu jak to má vypadat, takže jsme to nazkoušeli a nakonec jsme se dohodli a vybrali Vzdálenou pro klip. ŘEŽII A NATOČENÍ KLIPU JSTE SVĚŘILI PAVLOVI NOVÁKOVI. BYL TO TĚŽKÝ VYBĚR? NEBO BYLO JASNO? NATO ŽE JDE O NOVINKU, TAK UŽ MÁ SLUŠNOU SLEDOVANOST. S Pavlem jsme se dohodli na spolupráci, a na konci února jsme ve studiu v Říčanech nabrali obrázky. Kameru obstaral Pavel Novák a Michaela Kalašová. Produkci, režii a střih jsme si dělali sami. To že má klip během prvních čtrnácti dnů docela slušnou sledovanost nás samozřejmě těší. TO MÁTE TEĎ TAKOVÉ NAROZENINOVÉ OBDOBÍ. Máš pravdu. V pražkém Vagonu oslavíme 9.6. s Danem Horynou a Merlinem jeho pětašedesátiny, a o dva dny později budeme slavit sedmdesátiny Vládi „Gumáčka“ Koudelky ve Vrbici u Poděbrad. Ale jak se říká, věk je jenom číslo, takže jedeme dál. ROCKEŘI DO DŮCHODU NECHODÍ, TAKY JSI TUŠIL ŽE SE GUMÁČEK VRATÍ ? Popravdě netušil. Všechno to nějak vzniklo, když jsme o velikonocích jeli navštívit Vláďu do jeho šumavského exilu. Tam jsme poseděli, popili a nakonec z toho byl návrat Vládi do Benefitu. TAKŽE MÁTE ZA SEBOU NĚKOLIK KAZET CD, DVD, KNIHU, TEĎ VIDEOKLIP. NO A NA ŘADĚ JE VINYL A BEST OF BENEFITU. I KDYŽ ZA TY ROKY BY TO MUSELO BÝT PŘINEJMENŠÍM DVOJALBUM . No uvidíme. Až bude nový materiál, tak o tom můžeme začít přemýšlet. A nějaké album, které by mapovalo celé období existence Benefitu zatím neřešíme. Třeba na to ještě dojde, ale udělat výběr ze všech skladeb, které jsme hráli během padesáti let si zatím opravdu neumím představit. NA JAKÉ DALŠÍ NOVINKY SE MUŽEME LETOS TĚŠIT? Pár nových písniček už hrajeme a během roku přestavíme další, až je pořádně nazkoušíme. A samozřejmě je před námi do konce roku ještě dost vystoupení, na která se moc těšíme. DÍKY ZA ROZHOVOR A BRZO NĚKDE NA BENEFITU
Zde je místo
i pro Vaší reklamu.

Hlavní banner
(180 x 450px)
Nastavení souborů cookies
Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?
Informace o cookies Ochrana osobních údajů
Souhlasím Přizpůsobit
Podrobné nastavení cookies « zpět
Soubory cookie používáme k zajištění základních funkcí webu a ke zlepšení vašeho uživatelského zážitku. Souhlas pro každou kategorii můžete kdykoliv změnit.

Nezbytné cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Tyto soubory zajišťují uchovávání produktů v košíku, zobrazování seznamu oblíbených výrobků, správné fungování filtrů, nebo přihlášení. Bez těchto souborů cookies nebude webová stránka správně fungovat a ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat. Tyto soubory cookies neukládají žádné osobně identifikovatelné informace.
Cookies pro marketing
Umožňují nám sledovat souhrnné informace o návštěvnosti stránek a využívání různých funkcí. To nám pomáhá naše weby zlepšovat tak, aby Vám lépe sloužily. Analytické cookies jsou nastavovány třetími stranami - Google Analytics.

Povolit všechny kategorie cookies Povolit vybrané kategorie cookies
Partneři portálu
Rock Rádio ATTACKER of music Příbram.cz Dobříšsko Aktuálně Hogofogo
2016 ....... 2023 © musicgate.cz
webdesign | websystem | KAO.cz