ČLÁNKY SOUTĚŽE
Kontakty (tým) Reklama Pro média

Rozhovor s hudební švédsko - norskou eurodance skupinou Solid Base!! 7. listopadu 2020   (15:51)Rozhovor s Tottem a Jenny ze Solid Base. Ochotně nám odpověděli na otázky ohledně jejich životní situace.

Solid Base
Rozhovor s hudební švédsko - norskou eurodance skupinou Solid Base!!

Něco málo z historie o této hudební skupině:

Solid Base, jak jsem již uvedla v nadpisu, je švédsko - norská skupina eurodance.
Rapper Thomas Nordin nebo Teo T. - Totte (* 1971) prožil mládí na místech, jako je Saúdská Arábie , Afrika a Indonésie . Po návratu do Stockholmu se věnoval rostoucímu hudebnímu životu ve Stockholmu. Teo se setkal s producenty Jonasem ErikssonemMattiasem Eliassonem a společně vytvořili myšlenku Solid Base.

V roce 1994 vydala Solid Base svůj první singl „Together“. Poté vydali několik dalších singlů a získali úspěch v Evropě. V roce 1996 vyšlo jejich debutové album Finally . Zahrnovalo hity jako „Mirror Mirror“, „You Never Know“ a „Let It All Be Sunshine“. O dva roky později vydali druhé album The Take Off, kde je píseň „Come'n Get Me“ pravděpodobně jejich nejznámější. Druhé album skupiny, The Take Off, bylo úspěšné v Japonsku.

Poslední CD Express z 90. let, které natočili, bylo v roce 1999 . V roce  2001 vydala Solid Base album Party Totale! v Německu . Jejich posledním studiovým albem bylo In Action z roku 2002. V roce 2004 vyšlo album The Greatest Hits ; vyšlo také DVD Greatest Hits s hudebními videi.

V září 2015 vydala Solid Base nový singl s názvem „Wet“ (s Camillou Alvestad). V lednu roku 2017 Solid Base vydala nový singl „We Gonna Rock It!“ (Camilla Alvestad).

Později 2017 Camilla Alvestad odešla a jako nová zpěvačka se přidala Veronika Färestål.

V roce 2018 Veronika odešla a novou zpěvačkou se stala Jenny Redenkvist. - wikipedia
 


FOTO PRO RADOST
Dobrý den.
 
Než začneme, ráda bych Vám velmi poděkovala za to, že jsem s Vámi mohla udělat tento rozhovor díky oslovení na sociální síti.

Mohu se zeptat, jak jste se vlastně dostal k myšlence založit Solid Base?

Totte: Nápad založit Solid Base vycházel ze zvuku klávesnice. 
 

Jak moc Vás nemožnost vystupovat (vše kvůli Covid-19) ovlivnila v běžném životě?

Totte: Je to takové, jaké to je. Nechci být tím, kdo dělá lidi nemocné. 

Jenny: Velmi! Všechny koncerty, které jsme plánovali v roce 2020, byly zrušeny. Měli jsme kompletně zavalený kalendář, ale všechno bylo posunuto na neurčito. Nyní držíme palce v příštím roce.


Museli jste přímo Vy rušit koncerty a vystoupení? Pokud ano, můžete to trochu blíže specifikovat. Nikdo z nás běžných smrtelníků si neumí vůbec představit, co vše taková nepříjemnost obnáší.

Totte: Zrušili jsme všechna vystoupení. 

Jenny: Když mluvíme o covid-19, všechny koncerty od března do současnosti byly zrušeny. Pro nás všechny to byl šok. Několik týdnů předtím, než jsme šli hrát s našimi přáteli Pandorou, Basic Elementem a dalšími, jsme pak netušili, že to byl náš poslední koncert 2020. Byl to takhle divný rok. Všichni opravdu toužíme jít ven a znovu vystupovat.
 

Dobrý den.
	 
	Než začneme, ráda bych …
Vrátím se do minulosti a musím se Vás zeptat, jak vzpomínáte na své první vystoupení a kde to vlastně bylo?

Totte: Dělal jsem vystoupení celý svůj život. Ale v 93 jsme udělali show ve Švédsku, pak jsme udělali show a utekli jsme s Maxx v 95.

Jenny: Vzpomínám! Bylo to ve Finsku. Nyní si přesně nepamatuji, ve kterém městě jsme byli, protože jsme jich ve Finsku navštívili fakt hodně. Ale bylo to ve velké hale plné spousty milých fanoušků. Pamatuji si, že to bylo velmi zábavné a že mě všichni fanoušci přivítali s otevřenou náručí.


Jenny, jak jste se připojila k Solid Base?

Byl to kolega, který doporučil nahrávací společnosti pro Solid Base, když hledali nového zpěváka pro skupinu. Připadalo mi zajímavé, a poté mě kontaktovali a já jsem se s nimi setkala ve Stockholmu. A tím to všechno začalo.


Jenny, byla jste nervózní, když jste poprvé zpívala / vystupovala s Tottem?

Bylo opravdu zábavné potkat Totteho. Měli jsme se rádi od prvního okamžiku, kdy jsme se potkali. Trochu, protože jsem před mnoha lety pracovala na jevišti, nebyla jsem nervózní, ale byla jsem velmi nadšená a myslela jsem si, že je velmi zábavné být na jevišti s Tottem.

Totte ze Solid Base
A jak teď trávíte volný čas, který byste běžně trávili na koncertech?

Totte: Čas trávím sám se sebou a občas i s přáteli. 
 

Co máte raději, sólo koncerty anebo velké festivaly?

Totte:  Mám rád oboje.

Jenny: Velké festivaly se spoustou lidí v publiku jsou absolutně nejzábavnější!
Během těchto koncertů také často vystupuje více kolegů, kteří se účastní zákulisí (2Unlimited, E-type, Pandora a další). Všichni jsme se stali takovou jednou velkou, krásnou rodinou 90. let!

 

Která města máte rádi / obdivujete?

Totte: Miluji Tokio a jakákoliv další.

Jenny: Navštívili jsme mnoho zemí, není jednoduché říct, kterou mám nejradši. Ale ráda bych šla hrát do Japonska, kde byla Solid Base v 90. letech opravdu populární.

Na co se může publikum v Čechách těšit? Můžete nám zde něco prozradit?

Totte: Publikum se může těšit na skvělé písně a obrovskou energii.

Jenny:  Ano! Máme tam několik dotazů na příští rok. Ale vše závisí na tom, jak vypadá pandemie ve světě. Držíme palce, abychom brzy mohli vyjít a znovu vystoupit!
 

Kam jste se nyní hudebně  nasměrovali?

Totte: Chystám se do USA a LA nahrát své sólové album. 
Ještě jsem nezačal s nahráváním svého sólového alba, protože ho budu nahrávat s americkými producenty v Los Angeles. Takže musím počkat, dokud nezískáme kontrolu nad tímto covidem. 

Jenny: Během této doby s covid-19 jsem hodně pracovala ve studiu. Píšu hodně hudby pro sebe i pro ostatní umělce, takže jsem se tomu během posledních měsíců věnovala.

Jenny a Totte ze Solid Base
Jaké jsou vaše cíle / plány do budoucna? Budete vydávat nový single, CD nebo DVD?

Jenny: Ve studiu jsme vlastně hodně pracovali a máme pár písní, které plánujeme brzy vydat. Jedna z písní, kterou jsme nahráli před několika měsíci, je skutečný letní hit, který by byl opravdu dobrý nápad,a tak bychom ho měli vydat příští léto!
 

Máte k dispozici jiný finanční příjem, nebo jste museli hledat alternativu k uživení sebe a rodiny?

Jenny: Měla jsem to štěstí, že jsem ušetřila nějaké peníze. které jsem během těchto měsíců použila. Ale to samozřejmě nefunguje věčně. Opravdu doufám, že se covid-19 brzy uklidní.
 

Co Vás nejvíc zajímá / o čem nejvíce přemýšlíte?

Jenny: Doufejme, že se svět z covid-19 brzy vzpamatuje!

Ještě pár slov na konec, pro vaše fanoušky v Čechách.

Totte: Fanouškům přeji všechno dobré.

Jenny: Toužíme po vás všech! Bez vás nejsme nic! Doufáme, že budeme moct v příštím roce v ČR vystoupit a zároveň doufáme, že přijedete všichni na naši Solid Base party! Do té doby se opatrujte navzájem.


Fotografie: Emelie Lager a soukromá sbírka.
Fotografie a videa jsou použita se svolením Remixed Records - Švédsko.
 

 

Solid Base
Interview with music Sweden - Norwegian eurodance group Solid Base !!
       
A little history about this band:
 
Solid Base, as I mentioned in the title, is the Swedish - Norwegian group eurodance.
 
Rapper Thomas Nordin or Teo T. - Totte (* 1971) spent his youth in places such as Saudi Arabia, Africa and Indonesia. After returning to Stockholm, he devoted himself to the growing musical life in Stockholm. Teo met with producers Jonas Eriksson and Mattias Eliasson and together they created the idea of ​​Solid Base.
 
In 1994, Solid Base released its first single, "Together." Then they released a few more singles and gained success in Europe. In 1996, their debut album Finally was released. It included hits such as "Mirror Mirror", "You Never Know" and "Let It All Be Sunshine". Two years later, they released their second album The Take Off, where the song "Come'n Get Me" is probably their most famous. The band's second album, The Take Off, was successful in Japan.
 
The last CD Express from the 90's they recorded was in 1999. In 2001, Solid Base released the album Party Totale! in Germany . Their last studio album was In Action in 2002. In 2004, The Greatest Hits was released; The DVD Greatest Hits with music videos was also released.
 
In September 2015, Solid Base released a new single called "Wet" (with Camilla Alvestad). In January 2017, Solid Base released a new single "We Gonna Rock It!" (Camilla Alvestad).
 
Later 2017, Camilla Alvestad left and Veronika Färestål joined as the new singer.
 
In 2018, Veronika left and Jenny Redenkvist became the new singer. - source wikipedia

Good day!
 
Before we begin, I would like to thank you very much for allowing me to have this interview with you thanks to being addressed on the social network.
 
May I ask how you actually came up with the idea of founding Solid Base?
 
Totte: The idea of Solid Base came from a keyboard sound.
 
 
How much did your inability to perform (all because of Covid-19) affect you in everyday life?
 
Totte: It is what it is. I don’t wanna be the one making people sick.

Jenny: A lot! All gigs we had planned in 2020 were cancelled. We had a completely packed calendar but everything has been moved forward. Now we are keeping our fingers crossed for next year.
 

Did you have to cancel concerts and performances directly? If so, you can specify it a little more closely. None of us ordinary mortals can even imagine what such inconvenience entails.
 
Totte: We cancelled all shows.
 
Jenny: If we talk about covid-19, all gigs from March until now were cancelled. It came as a shock to us all. A few weeks before we went and played with our friends Pandora, Basic Element and others and then we had no idea that it was our last gig 2020. It has been a very strange year in that way. We all really long to get out and perform again.

Going back to the past, I have to ask you, how do you remember your first performance and where was it?
                                
Totte: I did shows my whole life. But in 93 we did shows in Sweden, then we did shows and got away with Maxx in 95.
 
Jenny: I do! It was in Finland. Now I do not remember exactly in which city we were in because we have visited so many in Finland. But it was in a big hall filled with a lot of lovely fans. I remember that it was very fun, and that all the fans welcomed me with open arms.
 

Jenny, how did you join in the Solid Base?

It was a colleague who recommended to the record company for Solid Base when they were looking for a new singer for the group. They found me interesting and after that they contacted me and I went up to meet them in Stockholm. And that's the way it was and how it all started.
 

Jenny, were you nervous when you first time sang/performed with Totte?

It was really fun to meet Totte. We liked each other from the first moment we met. Bit since I worked on stage for so many years before, I was not nervous but I was very excited and thought it was very fun to be on stage with Totte.

And how do you spend your free time now, which you would normally spend at concerts?
 
Totte: I spend my time with myself and with friends from time to time.
 
 
What do you prefer, solo concerts or big festivals?
 
Totte: I like both.
 
Jenny: Big festivals with a lot of people in the audience are absolutely the most fun! During those gigs it also often more colleagues there to perform too that we hang out with backstage (2Unlimited, E-type, Pandora, and more). We have all become like one big, lovely 90's family!
 
 
Which cities do you like / admire?
 
Totte: I Love Tokyo and whatever.

Jenny: I like far too many countries we visited to just choose one country. But I would like to go and perform in Japan where Solid Base was really popular in the 90's.

What can the audience in the Czech Republic look forward to? Can you tell us something here?
 
Totte: Great songs and massive energy.
 
Jenny: Yes! We have a couple of inquiries there for next year. But everything depends on how the pandemic looks in the world. We keep our fingers crossed that we can soon come out and perform again!
 

Where did you go musically now?
 
Totte: I am going to the US and LA to record my solo album.
I haven’t started with the recording of my solo album yet, because I will record it with American producers in Los Angeles. So I have to wait until we get care control over this covid.

 
Jenny: During this time with covid-19, I have worked a lot in the studio. I write a lot of music both for myself and other artists, so I have focused on that during the recent months.

What are your goals/plans for the future? Will you get a new single or a CD or a DVD?
 
Jenny: We have actually worked in the studio a lot and have a couple of songs that we plan to release soon. One of the songs we recorded a few months ago is a real summer hit, which would be a really good idea to release for next summer!
 


Do you have another financial income, or did you have to look for an alternative to support yourself and your family?
 
Jenny: I have been lucky enough to have saved some money. that I have used during these months . But of course that does not work forever. I really hope covid-19 calms down soon.
 

What are you most interested in / what do you think about the most?
 
Jenny: That hopefully the world will recover from covid-19 soon!

A few more words at the end, for your fans in the Czech Republic.
 
Totte: All good.
 
Jenny: We are longing for you all! Without you, we are nothing! We hope we can go and perform in the Czech Republic next year and then we really hope you all will come and join our Solid Base party! Until then. Stay safe out there and take care of each other.
 


Photos by Emelie Lager and private collection.
Photos and videos used with permission from Remixed Records - Sweden.Thank you for your time and great interview for Musicgate.cz.


KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ

autor:text:     Lenka HrubáDalší články žánrů Disco, Pop

OAMF Přeštěnice nabídne dva dny plné muziky, festivalové zážitky, fun zónu i pohodovou atmosféru My Vám nabízíme 2 celofestivalové vstupenky na OAMF Přeštěnice 2023 v naší soutěži. Festival Přeštěnice láká na hudbu, dětskou zónu, akrobacii i Stand up Comedy! Přeštěnický festival oslavil loni dvacet let své existence. Mezi přeštěnickými lesy a loukami opět ožívá multižánrová festivalová tradice, a to ve dnech 30. 6. - 1. 7. 2023. Letos dvoudenní akce, o to více s nadupaným line-upem a doprovodným programem. Kapela Pepper vpustila do světa Generaci X, která je první vlaštovkou z chystaného alba! „Singl GENERACE X byl stvořen, aby pojednával o dnešní generaci, generaci našich rodičů a závislosti na technologii. Je to zároveň pilotní singl připravovaného druhého alba,“ prozrazuje skupina Pepper s tím, že se její fans rozhodně mají na co těšit. Festival Hrady CZ oznamuje kompletní program ve velkém stylu, na dvou pódiích zahrají Kabát, Kryštof, Mirai, Wanastowi Vjecy, No Name či Tomáš Klus Kompletní program svého osmnáctého ročníku oznamuje ve velkém stylu letní hudebně-kulturní festival Hrady CZ. Na dvou pódiích zahrají na osmi „hradních“ zastávkách na území Čech a Moravy kapely Kabát, Kryštof, Mirai, Wanastowi Vjecy, No Name, zpěvák Tomáš Klus a mnoho dalších skupin a interpretů. Dvoudenní formát festivalu Rockový Slunovrat v Řevnici nabídne multižánrový line-up s mezinárodní účastí Město Řevnice, potažmo Lesní divadlo, se stanou místem konání již 14. ročníku přehlídky kapel mnoha žánrů a osobitých stylů přednesu. Parametry tohoto třípódiového festivalu jej právem řadí mezi top akce na republikovém půdorysu, o čemž se budou moci hosté přesvědčit na vlastní oči. Termín 2. a 3.6.2023 výhledově slibuje již teplejší počasí, které mnozí využijí k přespání ve stanovém městečku tradičně připraveného pro přespolní návštěvníky. Areál pořadatelé otevřou v pátek úderem 15. hodiny, v sobotu pak v 10:30 hodin. Přijďte se pobavit, zapařit, zatančit či poznávat nové věci i vy, o zážitky všeho druhu nebude nouze. Dvojitá porce rozhovorů v rádiu, v květnu o DVOU festivalech Kapely čekají, že z nich za peníze uděláme slavné. Hostem Kluboofky v rádiu bude „mamča“ Votvíráku! Multižánrový Vyvrhells pro děti dostál hravým odpolednem svému jménu, večer patřil dospělému publiku Každoroční akce na Farském kopci v Heřmanově Huti měla na programu dvě tematicky odlišné části. Sobotní odpoledne 13.5.2023 patřilo jednoznačně dětskému obecenstvu, večer pak dříve narozeným fanouškům punkové muziky. Letos se akce uskutečnila v menším měřítku, přesto měly jednotlivé výstupy na improvizovaném jevišti nákladního přívěsu své příznivce, své posluchače – hlavně při odpoledních dětských představeních. Pořadatelé tak dali jasně najevo, že se o ty nejmladší hosty dokáží skvěle postarat, a to jak pódiovými zábavnými sety, tak spoustou připravených atrakcí rozmístěných v areálu. Sobotní akce měla punc benefice – výtěžek z tombol a dobrovolného vstupného poputuje na konto malé Zuzanky, která se se svými rodiči odpolední části také zúčastnila.

Další rozhovory

Mňága a Žďorp uchvátili Karvinou Valmez válí v Karviné. „Musím říct, že jsem si vybrala i písničky, které třeba ještě nikdo neslyšel a na ty se obzvlášť těším,“ prozrazuje Lucie Bílá o společném turné s Čechomorem To, že srdce úžasné dámy a několikanásobné zlaté slavice s andělským hlasem – Lucie Bílé bije i pro rockovou a metalovou muziku, všichni dobře víme. Nyní však publiku představuje svou lásku k lidové hudbě a písničkám, které v podvědomí zná snad každý z nás. Neboť právě vzniklo velmi originální a krásné spojení – Lucie Bílá a Čechomor, které fakt, že si hudebně i lidsky, jak se říká, sedli, přetaví do společného letního turné S láskou. A k této příležitosti jsme se rozhodli pro vás okouzlující Lucii vyzpovídat a padla i otázka, kterou jí ke speciálním dvojkoncertům s Čechomorem dosud nikdo nepoložil. Elektro pop rocková kapela KOFE-IN vystoupila na akci Ostravský Kompot 2023 KOFE-IN na Ostravském kompotu 2023 Ready Kirken v Hlučíně Ready Kirken vystoupili na závěr posledního dne Prajzské řezbářské show, konané v Hlučíně. Legendární kapela Turbo v Hlučíně Plzeňské legendární Turbo vystoupilo na Jezeře v Hlučíně na Prajzské řezbářské show 2023 a zde je rozhovor se zakládajícím členem kapely Turbo panem Jiřím Langem. Jakub Jalůvka Trio Akustická kytara má stále co nabídnout to nám dokázal Jakub Jalůvka na akci Jih ožije hudbou konanou v Ostravě - Jih. Jiří Schelinger revival Ostrava Na akci "Ostrava-Jih ožil hudbou", ožil i Jiří Schelinger.
Zde je místo
i pro Vaší reklamu.

Hlavní banner
(180 x 450px)
Nastavení souborů cookies
Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?
Informace o cookies Ochrana osobních údajů
Souhlasím Přizpůsobit
Podrobné nastavení cookies « zpět
Soubory cookie používáme k zajištění základních funkcí webu a ke zlepšení vašeho uživatelského zážitku. Souhlas pro každou kategorii můžete kdykoliv změnit.

Nezbytné cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Tyto soubory zajišťují uchovávání produktů v košíku, zobrazování seznamu oblíbených výrobků, správné fungování filtrů, nebo přihlášení. Bez těchto souborů cookies nebude webová stránka správně fungovat a ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat. Tyto soubory cookies neukládají žádné osobně identifikovatelné informace.
Cookies pro marketing
Umožňují nám sledovat souhrnné informace o návštěvnosti stránek a využívání různých funkcí. To nám pomáhá naše weby zlepšovat tak, aby Vám lépe sloužily. Analytické cookies jsou nastavovány třetími stranami - Google Analytics.

Povolit všechny kategorie cookies Povolit vybrané kategorie cookies
Partneři portálu
Rock Rádio ATTACKER of music Příbram.cz Dobříšsko Aktuálně Hogofogo
2016 ....... 2023 © musicgate.cz
webdesign | websystem | KAO.cz